Το Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σήμα του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ δημιουργήθηκε με στόχο να προστατέψει τα ελληνικά προϊόντα που παράγονται και τις υπηρεσίες που παρέχονται στη Μακεδονία και να αναδείξει, μέσα από την αυθεντικότητα, τη γνησιότητα και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου. 

Κάντε την εγγραφή σας σήμερα

Οφέλη Ευρωπαϊκού Συλλογικού Σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ

Μέσο αναγνώρισης & διάκρισης των μελών & τοπικών παραγωγών στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας

Ενίσχυση αναγνωρισιμότητας & δυνατότητα προβολής & διαφήμισης των τοπικών παραγωγών, των προϊόντων & των υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.

Κλίμα διαφάνειας, υγιούς & ανόθευτου ανταγωνισμού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Διαδικασία απόκτησης του Ευρωπαϊκού Συλλογικού
Σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ

Το Ευρωπαϊκό Συλλογικό Σήμα του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ «Macedonia The GREAT» μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από τη γεωγραφική Περιφέρεια της Μακεδονίας, και είναι ή επιθυμούν να γίνουν μέλη του του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ

Φυσικά προϊόντα

Η παραγωγή ή η εκτροφή ή η συγκομιδή να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Δράμας και Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας).

Το ποσοστό άνω του 50% της μάζας των συστατικών του προϊόντος ή το ποσοστό άνω του 50% της μάζας της βασικής πρώτης ύλης του να προέρχεται από κάποια από τις τρεις περιφέρειες ή η μεταποίηση να πραγματοποιείται στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως «Μακεδονικού» να συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπος παρασκευής και επεξεργασίας του.

Ποσοστό άνω του 50% του κόστους παραγωγής να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις περιφέρειες. Περιλαμβάνονται δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αποκλείονται δαπάνες που αφορούν στην προώθηση, την προβολή και τη διαφήμιση του προϊόντος.

01. Είναι τακτικά μέλη του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ

02. Διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόμενες από τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή από τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Καβάλας και Δράμας

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις στον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης του Σήματος.

Δεν είστε μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ;

Θέλω να γίνω μέλος!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πώς αποκτάτε άδεια χρήσης του Ευρωπαϊκού Συλλογικού Σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ;

01. Υποβάλετε αίτηση-δήλωση ηλεκτρονικά στο [email protected]

02. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ διενεργεί έλεγχο της αίτησης/δήλωσης

03. Ο ΣΕΒΕ χορηγεί την άδεια χρήσης του συλλογικού σήματος εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή σας στο Ευρωπαϊκό Συλλογικό σήμα του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ: 

Macedonia The GREAT

Σύνδεσμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ
Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25, Θεσσαλονίκη
&
Helpdesk Συλλογικού Σήματος Macedonia the GREAT
ΣEBE, Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη

logo-footer
Θέλω να γίνω μέλος!